به وب سایت اطلاع رسانی«مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ» خوش آمدید. .مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
نام کاربری :   
کلمه عبور :   

اعلام نمرات نیمسال اول 1394

ردیف

کد مرکز

نام

نام خانوادگی

اخلاق و آداب ...(2)

سخنرانی پیشرفته 2

شیوه های جذب جوانان

سیر تحولات سیاسی غرب

حفظ آیات

گروه خطابی 2

1

3359220307

ع

ا.د

20

20

19

8.25

9.25

 

 

 

ع

ا . پ

20

18

19

17.50

20

 

 

 

ص

ا.س

20

12

14

13

18.25

 

 

37893

ع . ا

ا

20

20

19

14.75

8.25

 

 

 

ع

ب

20

18

19

***

20

 

 

 

ر

ت . ر

8

19

19

1.50

20

 

 

44525

ک

ت

13

12

18

15.50

13.50

 

48

38817

م.ر

پ .خ

7

8.50

14

***

9

 

5

4420234431

ع.ا

ج

18

20

19

18.50

19.50

 

 

 

م . ر

ج

15

14

13

17.25

16.50

 

 

 

ع

چ

20

18

19

***

20

 

6

5949619986

ر

ح

20

20

19

18

19.75

 

 

5399289474

ح

ح

18

15

20

19

19.50

 

50

20600299

م.ک

خ

8

10

14

5.50

17.75

 

10

5639583045

ا

د

19

14

19

4

15.25

 

11

6329908737

و

ر

19

14

20

13.25

18.50

 

 

6329908737

ع.ا

ر.ن

17

17

20

18.25

19.50

 

12

2949656463

ا

ر . د

20

11

14

10.25

17.50

 

13

3031535758

ا

س.د.ش

8

10

14

***

9

 

 

46222

م.ر

س

11

8

14

16

13.25

 

15

29236

ت

ش

20

20

18

18.50

19.50

 

16

6089866520

ع

ش

20

20

18

17.50

20

 

 

 

م.ر

ش

20

15

19

12.75

18.25

 

53

 

و

ش

10

14

19

8

19

 

42

2432739094

ع

ص.د

20

19

14

15.50

18.50

 

18

4669602500

ا

ص

20

20

19

14

20

 

41

39703

ع

ط

19

16.50

17

9

***

 

 

105812

ا

ع

20

14

19

19.75

18.75

 

 

44956

م

ف

20

14.50

18

***

12.50

 

 

2352

ر.ع

ف

18

20

13

14

13

 

20

2297884011

م.ه

ف

20

15

12

11

18.50

 

22

 

ا

ق.پ

16

16

14

2.75

14.25

 

 

 

م

ق

20

16

18

***

14

 

21

5179906628

ی

ق.ک

20

20

19

12.75

3.50

 

23

3242582731

ج

ک

14

18

19

13

8.75

 

 

 

ع.ر

ک

20

16

18

18.25

19.50

 

24

0888569696

ا

ک

17

15.50

19

6.50

13.50

 

25

3341010408

ع

ک

20

20

19

15.50

10.75

 

45

6489682648

ک.خ

ک

18

14

19

8.50

12

 

51

3359321362

م

ک

9

9.50

13

***

7.50

 

 

100322

س

گ

20

20

14

16.50

19.50

 

44

4679607319

ج

م.ی

14

12

19

6.50

15.50

 

27

4679607319

ر

م.ک

16

9

14

8.25

14.25

 

28

0651275024

ا

م

20

19

18

16.5

20

 

 

27466

ح

م.ز

20

20

14

19

20

 

29

4031248318

ع

م.ک

17

14

14

19.50

20

 

32

 

ع

م

14

20

14

18

20

 

33

2669685481

س.ا

م

16

14

19

***

12.75

 

 

63087

س.م

م

8

6.50

12

***

10

 

 

18195

ر

م.ق

20

14

14

17

17.25

 

35

6489736217

م

ن

15

12

14

14.25

16.25

 

 

81867

م

ن

20

18

19

18.75

20

 

 

 

ه

ن

20

18

14

19.50

20

 

40

0859061604

س.م

ه

18

16

13

7

12.50

 

 

44090

ح

ه

20

20

18

19

20

 

 

44084

م

ه

5

17

19

20

18.50

 

38

11643

ع

و

17

17

14

18

***

 

 

35462

م.ر

ی

20

15.50

14

18.50

20

 

                                                                                                                                                          

1 نمرات گروههای مهارتی متعاقبا اعلام خواهد شد. در صورتی که به نمرات فوق اعتراض دارید اعتراض خورا حداکثر تاپایان ماه مبارک رمضان به شماره فکس : 3291446 -025  ارسال نمائید.

2 درموارد نامشخص بودن مشخصات با بلفن :32902940 025 تماس بگیرید.

صفحه اصلی     |     ارتباط با ما      |         درباره ما
 
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ می باشد.

enlightenedبازگشت به ابتدای صفحه سایت