مركز آموزشهاي تخصصي تبليغ حوزه علميه قم
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی

*اطلاعیه مهم:

ادامه فعالیت کلیه معاونت های این مجموعه

در شبکه مجازی تلگرام

از تاریخ 1397/01/31 متوقف گردید.

اطلاعیه ها
به گزارش گزینش مرکز آموزهاشهای تخصصی تبلیغ،زمان برگزای آزمون ورودی سطح 3 سفیران هدایت سال تحصیلی 97-1396 اعلام گردید.
گزینش مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ
به گزارش گزینش مرکز آموزهاشهای تخصصی تبلیغ،زمان برگزای آزمون ورودی سطح 4 تبلیغ سال تحصیلی 97-1396 اعلام گردید.
معاون تبلیغ مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ
محدوده و زمان ثبت گزارشات کوتاه مدت طلاب سفیران هدایت در سامانه ثبت گزارشات(سماوات) در سال 1396 اعلام شد.

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

مركز مديريت حوزه علميه قم
Copyright © 2010 Hawzah Qom. All rights reserved /  support