مركز آموزشهاي تخصصي تبليغ حوزه علميه قم
پیگیری نامه
شماره :   
اوقات شرعی

*اطلاعیه مهم:

ادامه فعالیت کلیه معاونت های این مجموعه

در شبکه مجازی تلگرام

از تاریخ 1397/01/31 متوقف گردید.

اطلاعیه ها
گزینش مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ
به منظور دسترسی آسان تر جهت ثبت نام در سطوح تبلیغی از لینک مورد نظر اقدام فرمایید.
گزینش مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ
مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم،از طلاب محترم واجد شرایط برای سطح سه تبلیغ در سال تحصیلی 97-1396 دانش پژوه می پذیرد.
گزینش مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ
مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، برای سطح دو تبلیغ در سال تحصیلی 97-1396 پذیرش می نماید.

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

مركز مديريت حوزه علميه قم
Copyright © 2010 Hawzah Qom. All rights reserved /  support